Gå til hovedindhold

Børnehuset Klatretræet

Velkommen til Klatretræet.
For os er det vigtigt, at hvert barn bliver set, hørt og forstået. Det enkelte barn har en vigtig stemme i eget liv og skal føle, at denne bliver anerkendt og rummet.

 • Læs op

Indhold

  Klatretræet en integreret institution, som med sine 13 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn er Tranbjergs mindste institution. Vi er placeret centralt i Tranbjerg i et dejlig grønt område overfor Tranbjergskolen.

  For os er det vigtigt, at hvert barn bliver set, hørt og forstået. Det enkelte barn har en vigtig stemme i eget liv og skal føle, at denne bliver anerkendt og rummet. Når man bliver budt velkommen i Klatretræet, vil man møde en passioneret personalegruppe, som bidrager til en varm atmosfære, der er med til at skabe de bedste forudsætninger for børnenes trivsel.

  Vi ser legen som grundlag for barnets udvikling af kompetencer og personlighed. Gennem legen griber og begriber børn verden. Barnet øver sine kompetencer i samspil og relation med de øvrige børn. Barnet styrker sin motoriske udvikling i legen, og gennem legen får barnet erfaringer og færdigheder om omverdenen og sig selv. Legen udvikler fantasi, sprog og ordforråd, forhandlingsevne, evnen til at vente på tur mm., og barnet afprøver sig selv i forhold til oplevelserne og sin egen formåen.

  Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i en aktivitetsplan. På den måde tager vi voksne ansvar for at skabe en tydelig ramme for børnene med en fast struktur hen over ugen. Pædagogerne tilrettelægger aktiviteterne og børnesammensætningen ud fra pædagogiske overvejelser i forhold til, hvad det enkelte barn og hvad gruppen har behov for. I aktivitetsplanen er der taget højde for, at vi arbejder med den pædagogiske læreplan. Vi følger både børnenes initiativer og nysgerrighed og præsenterer dem for forskellige aktiviteter. Ud over aktivitetsplanen arbejder vi i en årsplan, som indeholder 2-3 pædagogiske fordybelsesperioder og mange hyggelige traditioner.

  I Klatretræet har vi et godt samarbejde med forældregruppen. Vi bruger hinanden i forhold til forskellige tiltag og ideer. Vores forældreråd er særligt aktive i forhold til vores mange hyggelige traditioner i huset.

  I Klatretræet prioriterer vi vores individuelle og fælles faglige udvikling. Vi er en aktiv del af kommunens indsatser, men fordyber os også som hus i interessante og relevante emner, som kommer alle husets poder til gode.

  Personalegruppen bidrager med forskellige kompetencer, bl.a. som sprogvejleder, motorikvejleder, Marte Meo uddannede, støtte pædagoger, kompetencer indenfor det kreative værksted og erfaringer med arbejdet omkring børn med særlige behov.

  Sådan ser her ud

  Vi er beriget med en stor, dejlig legeplads, som er omgivet af et skovmiljø. Her har vi prioriteret at indrette vores legeplads med naturlignende materialer.

  Vi er opdelt i stuer, hvor hvert enkelt barn har sit tilhørsforhold. Det er stuens personale, som er ansvarlig for det enkeltes barn trivsel og udvikling, men vi organiserer os i en aktivitetsplan, som går på tværs af husets stuer. Derfor har vi indrettet os, så vi har forskellige legemiljøer på de tre stuer og i fællesrummet, som alle børn må lege i. Som barn i Klatretræet får man derfor venner på tværs af stuerne og bliver hurtigt tryg ved alle husets voksne.

  Forrige Næste

  I Klatretræet er vi 7 pædagoger, 3 medhjælpere, en fleksjob i køkkenet og en pædagogisk leder. Antallet af personale kan svinge på baggrund af ekstra indsatser på enkelte børn eller børnegrupper.

  Vi åbner kl. 6.30 og er samlet til kl. 7.30/8, hvor vuggestue og børnehavegrupperne deler sig. Kl. 9 er der samling i alle grupper, og så går vores aktivitetsplan for formiddagen i gang på tværs af stuerne. Vores nuværende aktivitetsplan ser sådan ud:

  Mandag: Stue og fødselsdagsdag. Denne dag holder vi de enkeltes børn fødselsdage og tager i den forbindelse på hjemmebesøg. Ellers er mandag en stue dag, hvor man laver aktiviteter med stuens børn.

  Tirsdag: Båldag. Stuerne skiftes til at lave bålmad til hele huset. Denne dag er derfor en udedag.

  Onsdag: Fritvalgsdag. I forbindelse med samling taler vi om, hvad vi kunne tænke os at lave. Både børn og voksne kommer med ideer, som vi melder os på.

  Torsdag: Aldersopdelte grupper. Denne dag arbejder vi i aldersopdelte grupper på tværs af huset med forskellige aldersvarende aktiviteter.

  Fredag: FEDfredag. Dette er en fællessamling, hvor hele huset samles, og en voksen underholder med lidt sjov og spas.

  Ud over vores aktivitetsplaner arbejder vi ud fra en årsplan, hvor vi har 2-3 fordybelsesuger, som tager udgangspunkt i læreplanen. Vi har forskellige traditioner, som arrangeres af enten personale eller forældre, fx fastelavn, påskefrokost, fællesspisning (aftensmad) på de forskellige stuer, overnatning for storbørnsgruppen, Disneyaften for mellemgruppen, sommerfest, Halloween, juletræsfest, børnejulefrokost, bedsteforældre julebagedag og arbejdsdag. 

  I Klatretræet kan børnene få morgenmad fra kl. 6.30-7.00. Hvert barn medbringer selv frugt eller en humpel rugbrød, som spises i forbindelse med vores samling kl. 9. Til frokost får vi leveret mad fra et eksternt firma. Denne ordning kan bestå af både kolde og varme retter. Til eftermiddagsmad har barnet en madpakke med hjemmefra. Klatretræet og dagtilbuddet har en nul-sukker politik, som betyder, at vi ikke får sukkerrige madvarer i forbindelse med fødselsdage og lignende. Undtagelsesvis i forbindelse med traditioner nyder vi eksempelvis en æbleskive eller lignende.

  I Klatretræet har vi arbejder fordybet med at skabe en kultur og en vision for vores samvær i forhold til måltidet. Vores vision lyder som følger:

  ”Den voksne skaber rammen for det gode måltid, hvor det enkelte barn er medaktør i både forberedelser og tager aktiv del undervejs i måltidet. Ved at vi tager udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklingszone, udvikler barnet egen madmodighed, oplever nye smage og får boostet dets selvværd. Rammen for måltidet er bygget op omkring en samtalekultur, der giver ro og plads til dialog samt fordybelse/flow”.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Sidst opdateret: 13. marts 2024