Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

I Tranbjerg Dagtilbud arbejder vi efter et fælles børnesyn. Alle børn i Tranbjerg Dagtilbud skal føle sig set, hørt og mødt af autentiske og engagerede voksne, som de kan stole på og have tillid til.

 • Læs op

Indhold

  I Tranbjerg Dagtilbud arbejder vi efter et fælles børnesyn

  Alle børn i Tranbjerg Dagtilbud skal føle sig set, hørt og mødt af autentiske og engagerede voksne, som de kan stole på og have tillid til. Vi organiserer os, så børnene indgår i både små og store fællesskaber i løbet af dagen. Det enkelte barn kan på den måde få overblik over dagen og en omsorgsfuld voksenrelation, og børnene lærer at danne relationer i mindre grupper og være trygge i større fællesskaber. Vi sætter rammer og små mål for læringsmiljøer, hvor børnene kan føle, at de hører til.

  Hvordan understøtter vi, at alle børn oplever social samhørighed?

  I Tranbjerg Dagtilbud har børnefællesskabet stor betydning, da det er i relationer til andre, at følelsen af at høre til opstår. I børnefællesskabet er det muligt for barnet at føle sig trygt, så det kan trives og udvikle sig. Når vi deler børnene op i grupper (legegrupper og aktivitetsgrupper), er det med øje for, at børnene øver sig i at være en del af den lille gruppe, for at blive kompetent til at indgå i den store gruppe. Fokus er, at alle børn skal opleve at høre til i fællesskabet, og at samhørighedsfølelsen skal gro i børnene. Det er vores ansvar som voksne at skabe miljøer, hvor denne følelse kan opstå. Det betyder, at vi i hverdagsaktiviteter, f.eks. i samlinger, giver børnene mulighed for at øve sig i at lytte, blive lyttet til, fortælle, udvise og modtage omsorg og at stille spørgsmål.

  Vores børnesyn er altid udgangspunkt for vores praksis

  Når vi arbejder med læringsmiljøer i Tranbjerg Dagtilbud, stiller vi os altid spørgsmålet: Hvordan gavner hverdagen og det enkelte tiltag børnene? Det at være barn har værdi i sig selv. Det betyder, at vi værner om og bidrager til børns ret til at være børn, til at lege og til at blive livsduelige. Vi har således blik for, at vores aktiviteter skaber et børneliv med plads, tid og ro til at være barn. Vi ser børnene som kompetente og selvstændige mennesker med ret til medbestemmelse.

  Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

  Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse, hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn, samt forældrerådenes kommentarer til tilsynsrapporterne.

   

  Sidst opdateret: 2. april 2024