I Legehuset Regnbuen er vi en faglig kompetent, nysgerrig, engageret og selvstændig gruppe pædagoger og medhjælpere, der har en stor viden indenfor det socialpædagogiske område.

Vi arbejder med NEST pædagogik. Det betyder, at vi arbejder med at skabe trygge, overskuelige og udviklende rammer for børn med forskellige forudsætninger, så de kan indgå i samme fællesskab. I NEST pædagogikken har alle børn en naturlig plads i børnegruppen og møder tryghed, støtte og passende udfordringer. Hvis barnet har svært ved at indgå i et fællesskab og i hverdagen, er det vores opgave at tilpasse pædagogikken til barnet.

Vi har en genkendelig struktur og hverdagsrutiner. Vi bruger visuelle støttesystemer i dagligdagens rutiner og overgange.

Vi har et positivt syn på børnene for at sikre deres trivsel, læring og udvikling. Alle børn skal opleve, at de hører til, og at de er værdsat af børn og voksne i Regnbuen. Vores grundtanke er, at børn gør, hvad de kan med de forudsætninger, de har.

Vi tilstræber at møde børn og forældre med åbenhed, tryghed og omsorg og vægter et tæt forældresamarbejde. Vi ser forældre som en vigtig medspiller og anerkender, at de har en særlig viden om deres eget barn. Sammen skaber vi refleksion og finder frem til den løsning, der gavner barnet bedst.

 

Vi har nogle dejlige rammer, hvor vi udnytter hver en krog i huset og prøver at skabe små rum, små læringsmiljøer, i Regnbuen. Udenfor har vi en dejlig legeplads med store træer, buske, små kroge, bålhus og forskellige muligheder for fysisk udfoldelse, leg og opdeling i mindre grupper.

I alle grupperum der er mulighed for at skabe små rum til fordybelse og aktiviteter.

Vores kreative værksted er et rum, hvor vi har samlet alle krea-materialer, og rummet er tilgængeligt for alle børn og voksne i Regnbuen. Det giver os mulighed for at have et projekt i gang over en længere periode og for en mindre gruppe børn af gangen.

Tarzan rummet har til formål at styrke børnenes motorik, balance og koordination. Vi indretter rummet med redskaber, som udfordrer og styrker disse områder. Samtidig er tarzanrummet også et forandringsrum, hvor både planlagte og mere spontane aktiviteter kan udfolde sig. Regnbuens børn kan tumle i puder og tæpper, dyrke gymnastik, danse til musik og få brændt en masse energi af. Rummet bruges også til hvile og stille stunder.

Fællesrummet er det sted, hvor vi samles til aktiviteter på tværs, og hvor både børnehaven og vuggestuen afholder Fælles Fredag. Det er en samling for alle i hele huset, hvor vi har en tydelig ramme med en sang, en aktivitet og en afslutning. 

På vores legeplads har børnene mulighed for at kravle højt og kan lege uforstyrret i vores små kroge. Vi har bålhus, hvor vi laver bålmad hver onsdag. Børnehavebørn er med til at snitte og skrælle til bålmad. Vores legeplads giver mulighed for opdeling, så der f.eks. er et stille område med plads til at fordybe sig i en leg. Vi har også fodboldbane og cykelområder.

 

Vores hverdag er struktureret, så der er plads til både fri leg og planlagte aktiviteter.

Legehuset Regnbuen er normeret til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi har to vuggestuegrupper med 12 børn på hver gruppe, og to børnehavegrupper med ca. 20 børn på hver gruppe.

Der er to pædagoger og en medhjælper på alle grupper. I børnehaven har vi desuden en pædagogstuderende et halvt år af gangen.

Alle børn tilhører en bestemt gruppe og er sammen med faste voksne om formiddagen. Alle børn har en kontaktpædagog, som har det overordnede ansvar for børnenes trivsel og udvikling.

Vores hverdag ser nogenlunde sådan ud:

Regnbuen åbner kl.6.30. Børnene møder ind på Brumbasserne, en af vores vuggestuegrupper, hvor dagen stille og roligt begynder. Indtil kl. 7 er der mulighed for morgenmad.

Kl. 7.30 deler børnehaven og vuggestuen sig. Stuernes åbnes, og den frie leg fortsætter. De voksne fordeler sig rundt på stuerne og sætter små aktiviteter i gang.

Ca. kl. 9 er der samling i grupperne, og alle børn spiser deres medbragte formiddagsmadpakker. Her er alle voksne mødt ind.

Mellem kl. 9-10.30 foregår de planlagte aktiviteter. Her er det muligt at skabe nogle voksenstyrede aktiviteter, som giver mulighed for at sætte børnene sammen i mindre legegrupper sammensat efter alder, forudsætninger og behov.

Kl. 10.30 får alle børn et varmt frokostmåltid, som vores egen køkkendame har lavet.

De børn, der skal sove, bliver puttet, de mindste følger deres egen rytme.

Fra kl. 12-13 afvikler personalet på skift en halv times pause. Hver 14. dag holder alle grupper stuemøder, imens børnene passes af de andre grupper.

Fra 13.30 spiser børnene deres medbragte eftermiddagsmad. For børnene byder eftermiddagen på leg ude og inde, indtil de bliver hentet.

I Regnbuen har vi vores egen køkkendame, som laver et varmt frokostmåltid til alle børn. Maden er 80 % økologisk og laves fra bunden af årstidens friske og sunde råvarer.

Mandag er rugbrødsdag med varierende pålæg, grøntsager og frugt. Tirsdag til fredag får børnene et varmt og nærende måltid. Det kan fx være fiskeretter, grøddage, vegetardage mm. Onsdag laver vi bålmad, hvor de ældste vuggestuebørn og børnehavebørnene deltager. Menuen kan læses på tavlen på døren og opdateres månedligt.

Når grupperne er på en længere tur ud af huset, tager de eftermiddagsmadpakkerne med. Der sættes mad til side fra frokosten, som børnene så får om eftermiddagen. 

Til formiddagsfrugt og eftermiddagsmad har alle børn egne madpakker med.

Samtale og nærvær er i højsædet. Personalet går forrest og gør det, vi forventer af børnene under måltiderne. Vi danner genkendelighed og sammenhæng i spisesituationen. Vi skaber gode rammer for samtaler og struktur. Vi udtrykker glæde og interesse for maden, smager på det og opfordrer børnene til at gøre det samme. Børnene lærer at vise hensyn til hinanden, de får mulighed for at tale færdig og de voksne sikrer, at alle børn kommer til orde. Selvhjulpenhed er en stor del af det pædagogiske måltid i Regnbuen. Det er vigtigt for os, at børnene får lov til at hælde op, bruge bestik og sende fadet med maden videre. Børnene hjælper med at rydde op efter sig selv og stiller glas og tallerken på rullebordet.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.