Gå til hovedindhold

Eventyrskoven

Velkommen til Eventyrskoven. Det vigtigste for os er det gode børneliv, hvor der er plads til alle børn.


 • Læs op

Indhold

  Velkommen til Eventyrskoven, som er en integreret institution med 24 vuggestuebørn fordelt på to stuer og 40 børnehavebørn ligeledes fordelt på 2 stuer. Vi vægter et fællesskab på tværs af alle stuer, hvor børnene i Eventyrskoven er trygge ved alle voksne og har gode venner ikke blot fra egen stue, men i særdeleshed også fra de øvrige stuer.

  I vores hus er det vigtigt, at man som barn bliver set, hørt og forstået, da vi tænker, at det enkelte barn har en vigtig stemme i sit eget liv og skal føle, at denne bliver anerkendt og rummet. Vi har stort fokus på at arbejde med det enkeltes barns selvværd. Her er tilgangen, at vi ikke ”udvikler” børnene eller ”fikser” det, som bøvler i perioder, men derimod understøtter barnet så vi skaber mulighed for egen mestring. Vi ser på den voksnes indsats og tilgang, reflekterer over og korrigerer denne, så børnene får andre og nye forudsætninger, der giver det enkelte barn bedre mulighed for at lykkes.

  Vi anskuer legen som grundlaget for barnets udvikling, da det er herigennem barnet begriber verden. Børn øver deres kompetencer i samspil og relation med de øvrige børn, derfor vægter vi legen og samspil højt. Selvom børns leg ikke altid giver mening for os voksne, så har den et formål for børnene. Vores vigtigste opgave er at sikre alle børns deltagelsesmuligheder, hvor det kan være nødvendigt at give inspiration til leg. Det gør vi bl.a. ved skabe nogle gode rammer for legen, fx gennem vores tydelige legezoner rundt omkring i huset, og at vi som personale både går foran i forhold til planlagte aktiviteter, men at vi også står til rådighed som en støttende voksen i den ” frie” leg. Her kan vi understøtte ikke blot legen med også relationerne.

  I Eventyrskoven ser vi en stor værdi i forældresamarbejdet. Vi ser dette som fundamentet for det enkelte barns trivsel. Vi arbejder i personalegruppen ud fra nedenstående vision, som kommer til udtryk ikke blot i de organiserede forældresamtaler, men også i hverdagens samarbejde.

  ”Vi arbejder aktivt med at tilbyde børn og forældre en grundlæggende tryghed i vores hus. Dette ved at sikre rummelighed, plads og respekt for forskellighed. Vi er innovative i vores tilgang, hvilket betyder, at vi gør os særligt umage for, at man som familie føler sig anerkendt, hørt og set. Gennem denne samskabelse, forældre og personale i mellem, kan vi være medvirkende til at skabe en tryg og udviklende dag for alle børn”.

  Eventyrskoven har ikke blot et meget aktivt forældreråd, men også en forældreorganiseret gruppe, ”Eventyrskovens venner”, som laver aktiviteter, der bidrager økonomisk med tilskud til større ture mm. ud af huset.

  I Eventyrskoven prioriterer vi vores individuelle og fælles faglige udvikling. Vi er en del af kommunens indsatser, men fordyber os også, som hus, i interessante og relevante emner, som kommer alle husets børn til gode.

  Sådan ser her ud

  Vi er et hus med 64 skønne børn i alderen 0-6 år, fordelt på 4 stuer. 2 vuggestuestuer, Hobbitter og Smølfer, og 2 børnehavestuer, Skovtrolde og Rumpenisser, samt et fællesrum, hvor vi mødes til fælles arrangementer i vores aktivitetsplan. Vi er 7 pædagoger, en pædagogisk assistent, 4-5 pædagogmedhjælpere, en støttepædagog, i perioder en PA elev og en pædagogisk leder ansat. Vuggestuen og børnehaven har hver deres indgang og hver deres garderobe, hvilket giver ro til selvhjulpenhed og ikke er forstyrrende for de børn, som er i fællesrummet, da garderoberne grænser herop imod.

  Vi arbejder ud fra en NEST tilgang, hvor visuel støtte og tydelige legezoner er en vigtig del af vores legemiljøer. Vi har fokus på, at børnene tydeligt kan se, hvad man kan i de forskellige legezoner. Ligeledes tilstræber vi at organisere vores forskellige aktiviteter, så alle børn har mulighed for at lykkes.

  Vi er placeret i et roligt villakvarter, hvor vi er nabo til grønne områder, skov og legepladser, som vi bruger i hverdagen.

   

  Vores hverdag er bygget op omkring en daglig aktivitetsplan. Det betyder, at der er fastplanlagte aktiviteter hver dag på både de enkelte stuer, men også på tværs i huset. Personalet har tid til forberedelse, hvor de har gjort sig pædagogiske overvejelser omkring indhold og børnegrupper. Via visuel støtte (billeder) forbereder vi børnene til de forskellige aktiviteter, hvilket skaber tydelige rammer og forudsigelighed for børnene. I de strukturerede aktiviteter tager vi højde for børnenes initiativer og nysgerrighed, som sætter spor i aktiviteterne fremadrettet.

  Ud over vores daglige aktivitetsplan arbejder vi i en årsplan, som indeholder 2-3 pædagogiske fordybelsesuger, hvor vi kun koncentrerer os om et givet emne, og hele institutionen bliver omdrejningspunkt for dette. Sidst, men ikke mindst, rummer vores hus mange hyggelige traditioner, som både kan være personale og forældre organiseret. Dette kan fx være fastelavn, påskefrokost, sommerfest, arbejdsdag, overnatning, bedsteforældredag, luciaoptog, halloween, børnejulefrokost mm.

  En hverdag hos os vil typisk se således ud:

  Vi åbner hver dag kl. 6.30 i fællesrummet, hvor vi - efterhånden som personalet møder ind - fordeler os på stuerne. Mellem 6.30- 9.00 er fokus på modtagelse af børn og nærvær med dem, som er mødt frem. Vi opfordrer til, at forældre afleverer i fællesrummet, så personalet, som er på stuerne, kan fordybe sig uden afbrydelser med de børn, som allerede er kommet.

  Kl. 9 vi holder samling på stuerne, hvor vi forbereder børnene på dagens indehold, både via billedstøtte og det talte sprog, mens vi spiser en bid rugbrød eller et stykke frugt.

  Kl. 9.30 vi går i gang med dagens aktiviteter.

  Kl. ca. 10.45 spiser vi frokost madpakker.

  Kl. ca. 11.30-13.30 de fleste vuggestuebørn sover middagslur, og børnehaven er på legepladsen.

  Kl. ca. 13.30/14 -? Holder vi eftermiddagscafe, hvor man kan spise sin eftermiddagsmadpakke, når man er sulten.

  Kl. 14.30-17 (16.30 mandag og fredag) Vi sætter små aktiviteter i gang ude og/eller inde.

  Vores aktivitetsplan kan variere afhængig af børnegruppen, men ser pt. ud som følger:

  Mandag: Stuedag, hvor vi laver aktiviteter på stuen. Denne dag kan vi afholde fødselsdag enten på stuen eller hjemme med sin gruppe.

  Tirsdag: Alders opdelte grupper. Vi er opdelt i yngste-, mellemste- og ældstegruppe. I yngstegruppen er de ældste vuggestuebørn med som en mild indkøring til børnehave. I grupperne er der planlagt forskellige aktiviteter og fokuspunkter.

  Onsdag: Vi har aktivitetsgrupper, som pt. er musik og bevægelse, kreativt værksted og dialogisk læsning.

  Torsdag: Udedag. Vi laver udeaktiviteter, som fx kan være mad på bål, krible krable-projekter mm.

  Fredag: Fællesfredag. Dette er en fællessamling, hvor hele huset samles, og en voksen underholder med lidt sjov og spas.

  Dog serverer vi morgenmad, havregryn med mælk, indtil kl. 7.
  Måltiderne består af:

  • Formiddagsfrugt. Forældrene leverer 2-4 stykker frugt hver uge i en fælles kasse, og så sørger vi for at skære frugten ud på tallerkner til vores samling kl. 9.
  • 1 formiddags-madpakke kl. 11. Bestående af lige, hvad I har lyst til. Vi anbefaler godt med groft brød (rugbrød, fuldkornsboller), grønt eller rester fra aftensmad. Skær ned på frugt og snacks, som f.eks. yoghurt, salami, ostehaps og figenstænger.
  • 1 eftermiddagsmadpakke. Bestående af cirka det samme som til formiddag.

  Vi sender rester med hjem i madkasserne, så I kan se, hvad der hitter for tiden, og hvad der ikke bliver spist.

  Vi lægger vægt på, at måltiderne er en hyggelig stund, hvor den voksne kan fordybe sig med en gruppe af børn omkring bordet.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Sidst opdateret: 13. marts 2024