Vi er et stort børnehus, som er normeret til 34 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Der er 22 ansatte i Smilehullet, både kvinder og mænd. For os er legen og fællesskabet omdrejningspunktet i hverdagen med børnene. Legen har værdi i sig selv, og vi skaber læring gennem leg og udforskning af verden. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn samtidig med, at vi arbejder med fællesskaber. Det er i relationerne og fællesskaberne, vi udvikler os. Når børnene leger, kan de voksne enten lege med og være en legerollemodel eller observere børnenes leg og guide dem, både i forhold til deres sociale og personlige udvikling. Uanset hvordan børnene leger, bruges legen til at arbejde bevidst med relationer både barn/barn og barn/voksen og skabe læring og udvikling.

Smilehullet er godt på vej til at blive en sangcertificeret institution. Vi er en del af projekt Sangglad, som handler om at få sangkulturen som en integreret del af vores hverdag. Derudover starter vi i 2021 op med at blive en NEST institution. NEST inspireret pædagogik skal bidrage til, at vi skaber pædagogiske rammer, så alle børn er en del af fællesskaberne, uanset kulturel og social baggrund og forskellige forudsætninger. 

I Smilehullet skal det være trygt og rart at være. Hos os er der nærværende, engagerede og troværdige voksne, som hver dag arbejder for at udvikle børnene til robuste og livsduelige børn gennem anerkendelse, omsorg, respekt, varme og et positivt menneskesyn. Vi arbejder selvfølgelig med den pædagogiske læreplan som et grundlag. 

Vi arbejder ud fra mange pædagogiske begreber i vores hverdag. Fx arbejder vi med begrebet nærmeste udviklingszone, som handler om at give barnet tilpas udfordring i hverdagens situationer, altså at ramme barnets nærmeste udviklingszone. Når vi gør det, giver vi barnet mulighed for at øve og udvikle sig. Vi arbejder også med at være rollemodeller og skabe trygge og klare rammer, hvor vi gør og mener, hvad vi siger. For personalet er det også vigtigt at veksle mellem at gå foran – gå bagved – gå ved siden af børnene i løbet af dagen. Med det mener vi, at nogle gange er det nødvendigt at gå foran og vise vejen og retningen for barnet. Her har de voksne stukket en retning ud og har styringen. Andre gange går vi bagved barnet. Her har barnet førertrøjen på. Vi kan også gå ved siden af barnet. Her finder vi i fællesskab en retning og har en mere lige grad af medbestemmelse. Vi vægter, at børnene skal være en aktiv del af hverdagens rutiner, og de skal være aktive medskabere af deres læring og udvikling, indenfor de rammer, vi skaber. Børnene mødes af voksne, som også nyder at finde sit indre barn frem, og gerne hopper på kælken, tumler med i motorikrummet eller opfører sig lidt tosset.

I Smilehullet vægtes forældresamarbejdet rigtig højt. Vi tror på, at det er i samarbejdet, vi lykkes bedst med at støtte barnet og skabe de bedste forudsætninger for det enkelte barns udvikling. Vi har et gensidigt godt samarbejde med forældrerådet i huset. 

Vi har nogle skønne rammer med et rummeligt hus og en dejlig stor legeplads.

Børnehuset Smilehullet er et funktionsopdelt hus, hvor hvert rum har en eller flere funktioner, og hvor børnene er tilknyttet faste spise- og aktivitetsgrupper, fremfor stuer. Det er et hus med plads til mange forskellige lege og aktiviteter.

Vi er et stort hus med mange glade børn og voksne. Vi har børn i alderen 0-6 år. Den ene del af huset er forbeholdt de 0-3 årige, men vi ser os selv som ét hus, og vi vægter samarbejdet mellem vuggestue og børnehave højt. Vi arbejder bl.a. med glidende overgange, så når jeres barn nærmer sig 3 år, begynder barnet at komme på besøg i børnehaven og deltage i fx båldag om onsdagen sammen med et par andre børn og en kendt voksen. På den måde vil omgivelserne og de voksne i børnehaven ikke være ukendte for barnet, når det begynder sit børnehaveliv.

Hvert rum i huset har en eller flere funktioner. Vi har bl.a. dukkekrog, bibliotek, kreativt værksted og gymnastik/tumle rum. Vi arbejder med at skabe rum i rummene, så vi kan have mange forskellige lege og aktiviteter i gang på samme tid.

Udenfor har vi en dejlig stor legeplads, som går hele vejen rundt om huset med både gynger, legehuse, klatretræer, bålplads, køkkenhave og meget andet. En del af legepladsen er aflukket, så de 0-3 årige har mulighed for at udforske legepladsen i fred for vilde lege og hurtige mooncars. Vi har både store legeområder, men også små hyggelige afkroge, hvor børnene elsker at opholde sig.

Derudover samarbejder vi med lokalområdet og bruger ofte de faciliteter, der findes, bl.a. bibliotek, Naturcenteret, legepladserne, de små skov- og kratområder og området omkring Tranbjerg sø.

 

Vores hverdag er fyldt med både aktiviteter, leg og stille stunder.

Børnehuset Smilehullet rummer en dejlig stor børnegruppe. Vi er normeret til 34 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Vi er 22 ansatte i Smilehullet. Det er både pædagoger, pædagogmedhjælpere, en køkkendame og en pædagogisk leder. Derudover har vi også pædagogstuderende i praktik. Vi har pt tre krop- og bevægelsespædagoger i huset, en sprogpædagog og en praktikvejleder. Personalegruppen rummer både kvinder og mænd, og vi har mange forskellige kompetencer indenfor bl.a. kreativitet, bevægelse, musik og udeliv.

Der er faste spisegrupper for børn og voksne, som reguleres med jævne mellemrum, men altid med udgangspunkt i den nuværende børnegruppe.

I både vuggestuen og børnehaven har børnene forskellige faste aktivitetsgrupper, som de tilhører i perioder. Hos os har vi valgt at lave hestegrupper, vi har således bl.a. Ponyer, Føl, Krikker, Søheste, Gyngeheste og Læseheste.

Dagsrytmen i Smilehullet forløber efter en overordnet plan:

Kl. 6.30 åbner Smilehullet. Indtil kl. 7.00 er der mulighed for at spise morgenmad.

kl. 9.00 samles alle børn til samling og frugt i deres forskellige grupper. Der planlægges aktiviteter for dagen.

Fra 9.15 til 10.45 er der forskellige aktiviteter i huset for børnene. Her kan vi fx lave noget kreativt, lave motorik, udforske sproglige begreber igennem leg og historiefortælling, spille spil, tage på ture ud af huset, gå på Naturcenteret, lave en køkkenhave, hvor vi kan så/plante og følge processen og meget mere. Vi kigger altid på aldersgruppen og børnegruppen, når vi planlægger aktiviteter. Vi går også rigtig gerne med på børnenes interesser og ideer, fx vækker rekordbogen ofte jubel og giver anledning til at afprøve, om vi måske kan slå dem. I Smilehullet har vi 4 ladcykler, som vi ofte bruger til at komme på længere ture både med vuggestue- og børnehavebørnene. I perioder kan vi alle være optaget af det samme tema, fx eventyr, hvor emnet kommer til at fylde meget i løbet af en afgrænset periode.

Kl. 10.45 får børnene frokost i deres grupper. Børnehavebørnene holder en lille samling, inden de spiser.

Fra 11.30 til 12.00 hviler børnehavebørnene på hver sin madras og med sit dynebetræk på stuen. Samtidig puttes de fleste vuggestuebørn. Vi mener, det er værdifuldt og gavnligt at give børnehavebørnene et hvil i løbet af dagen, hvor de får lov til at komme ned i gear og blive grounded i deres krop, inden de igen skal ud og lege. Vi slukker lyset og ruller gardinerne ned. Imens vi ligger og slapper af, hører vi afslappende musik, får lidt let massage, hører historier eller kigger på et stearinlys, hvor vi kan drømme os helt væk i lysets flamme. Vuggestuebørnene puttes efter behov, og vi lader børnene sove, til de vågner, da vi mener, søvnen er vigtigt for deres udvikling, og at børn som udgangspunkt sover det, de har behov for.

Fra 12.00 til 14.00 er alle børnehavebørn på legepladsen. Ofte har nogle også været ude om formiddagen. Her bliver der leget mange forskellige lege. Om vinteren kælker vi, hvis vi kan, og om sommeren elsker vi vandlege og vandkampe. Derudover bliver der bl.a. gynget, klatret i træer, spillet bold på vores fodboldbane, bygget huler, leget rollelege og gravet tunneler og bygget vulkaner i sandkassen.

Ca. kl. 14.00 spises eftermiddagsmadpakker. Derefter er der fri leg og små aktiviteter for børnene i huset. Der er ofte et tegneværksted, mulighed for at lege med Lego, tumlelege i salen, puslespil og andet.

Kl. 17.00 lukker Smilehullet (kl. 16.30 om fredagen).

Vi arbejder ud fra læreplanen og med mange forskellige temaer i løbet af året. Derudover har vi en del fastlagte traditioner, bl.a. julegudstjeneste, julefest, på kirkens loft efter nissen, sommerfest, børnejulefrokost, fastelavn, luciaoptog og overnatning for de kommende skolebørn før sommerferien.

 

 

I Smilehullet har vi madordning. Vi har en køkkendame, som laver sund og lækker frokost til os hver dag i vores køkken. Vi har guldmærket i økologi.

Vi finder en stor værdi i måltiderne, hvor der er plads til både at snakke sammen, udforske maden, øve sig i at være sammen om måltidet i fællesskabet og fx at dække et bord. Det viser børnene, at de er værdifulde for fællesskabet og øger deres robusthed og selvværd, når de oplever, at de bidrager til fx måltidsfællesskabet. Vi arbejder også med at være madmodige sammen.

Morgenmad: Der er mulighed for at få morgenmad i Smilehullet indtil kl. 7.00. Der tilbydes havregryn eller havregrød.

Formiddagsfrugt: Hver dag kl. 9 er der samling i alle grupper. Vuggestuebørnene samles på stuen og synger og spiser frugt sammen. Børnehavebørnene har selv medbragt frugt til formiddag, som vi sidder i mindre grupper og spiser.

Frokost: Vores køkkendame laver frokosten til os hver dag. Det kan være både varm og kold mad. Vi hænger en madplan op i indgangen og ved køkkenet hver uge. Derudover har vi en Instagramprofil (boernehuset_smilehullet), man kan følge. Vi får en god og sund kost, som er primært økologisk, da vi har guldmærket i økologi. Til frokost sidder børnene i faste grupper med faste voksne.

Eftermiddagsmad: Ca. kl. 14 spiser vi vores eftermiddagsmadpakker, som barnet har med hjemmefra.

Bålmad: Hver onsdag hele året rundt laver vi frokost på bålpladsen. Den dag er vi ude fra kl. 9 til ca. 13.30. Her hjælper børnene med til at lave maden. De skræller, snitter og slæber redskaber og madvarer frem og tilbage fra bålet.

Turmadpakke: Nogle gange tager vi på en længere tur, hvor vi ikke kan nå hjem til frokosten, så har vi en turmadpakke med – og så får vi frokosten til eftermiddagsmad i stedet for. En turmadpakke skal kunne tåle at være i en rygsæk, som både kan blive rystet og mast lidt. Desuden må der ikke være knude på posen, både fordi det er svært for børnene at åbne selv, og fordi vi måske kan bruge posen til at samle ting eller skrald i bagefter.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.