Vores vision er skabe en hverdag med de bedst mulige betingelser for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i det brede børnefællesskab. Det gør vi bl.a. ved at møde børnene anerkendende, nærværende og imødekommende og være nysgerrige på børnenes adfærd og se bagom deres handlinger og undersøge deres intentioner. Vi skaber læringsmiljøer med udgangspunkt i, at børnene føler sig set og hørt, ved at være nysgerrige på deres behov, initiativer og interesser. Vi arbejder med at skabe en tydelig og overskuelig struktur over hverdagen, hvilket giver børnenes en ro og forudsigelighed over dagens skift, rutiner og aktiviteter. Vi arbejder ud fra den forståelse af, at børnene får mulighed for at udvikle deres færdigheder i et mindre fællesskab, er det nemmere at indgå og turde udforske det større.

For at sikre børnenes trivsel læring udvikling og dannelse, er det vigtigt at vi som voksne kan formå at skabe tydelig, rolige, nærværende læringsmiljøer hele dagen. Vi arbejder med læringsmiljøer hele dagen, og har fokus på at skabe rolige nærværende miljøer, som er trygge og lærerige for børnene.

Dette er både i den frie leg, rutine situationer og voksen styrede aktiviteter.

Læringsmiljøer kan defineres som de sammenhænge børn er en del af igennem hele dagen. Alt leg, læring, dannelse og udvikling sker i socialt samspil med andre børn og voksne og er forudsætningen for børnenes udvikling.

Vi bor på Torvevænget 5A i et dejligt hus og med en stor legeplads.

Indenfor har vi fire grupperum, to vuggestuegrupper i den ene ende og to børnehavegrupper i den anden ende af huset. I midten af huset har vi et fællesrum og et mindre køkken. Her er også børnehavens fællesgarderobe. Vuggestuen har garderobe ved deres respektive grupperum. 

Vi har desuden et motorikrum, som bruges af både vuggestuen og børnehaven.

Udenfor har vi en stor og varieret legeplads med mange træer og skrænter.  Vi har et bålområde med bålhus og ildsted, som vi benytter flittigt. Børnehaven laver bålmad hver tirsdag.

 

I Hoppeloppen har vi børn i alderen 0 - 6 år fordelt på to børnehavegrupper og to vuggestuegrupper. Vi er normeret til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

Medarbejdergruppen består af en pædagogisk leder, 6 pædagoger, 2 pædagogiske assistenter og 5 pædagogmedhjælpere. Vi har 2 krop-og bevægelsesvejledere og en krop og bevægelses assistent.

Hvis du har brug for at kontakte os, kan du ringe til: 
Pædagogisk leder Pernille Ebert Just tlf. 23844538
Gule Minilopper tlf. 41858266
Grønne Minilopper tlf. 41840935
Børnehaven tlf. 23844541

Åbningstider:
Mandag og fredag 06:30 - 16:30
Tirsdag – torsdag 06:30 - 17.00.

Institutionen åbner kl. 6.30, her er både vuggestue og børnehave samlet. Der serveres morgenmad indtil kl. 7.00 for de børn, der har brug for det. Morgenmaden består af havregryn med eller uden rosiner. Kl. 07:00 deler vi os op, børnehave og vuggestue for sig.

Vuggestuen

En typisk dag i vuggestuen starter med, at de to grupper er sammen indtil ca. kl. 08:00. Herefter deler vi os på stuerne og laver læringsmiljøer på stuerne indtil kl. 09.00, hvor vi har vi samling.

Til samling bruger vi billeder, til at understøtte dagens rutiner. Vi siger goddag til hinanden, ser på billeder af hinanden og tæller om alle er her, vi synger sange, som understøtter månedens tema. Børnene skiftes til at være den der tæller, finder madpakker, deler madpakkerne ud mm. på denne måde arbejder vi med at børnene kan få de en følelse af at være en del af dagligdagens rutiner og opleve en følelse af at være en del af det større fællesskab.

Alle børn har formiddags madpakker med, som de spiser inden dagens aktiviteter går i gang. Vi deler børnene op i mindre grupper, ud fra en pædagogisk vurdering af, hvad det enkelte barn har brug for. Vi har grupper på tværs af stuerne i vuggestuen, om torsdagen går de ældste vuggestuebørn sammen med de yngste børnehavebørn, på denne måde arbejder vi på en tryg overgang fra vuggestue til børnehave.

Kl. 10.30 spiser vi frokost. Frokosten bliver leveret af skolens produktions køkken på kirketorvet, det vil typisk være et varmt måltid. Efter frokost bliver børnene puttet til middagslur. Børnene sover enten ude eller inde i barnevogne eller krybber.

Børnene sover, til de vågner af sig selv, vi vækker så vidt muligt ikke børnene. De mindste vuggestuebørn følger deres egen spise- og soverytme, indtil de overgår til én lur.

Når børnene er stået op efter middagsluren, spiser de deres medbragte eftermiddagsmadpakke.

Om eftermiddagen har vi ligesom om formiddagen tilrettelagt læringsmiljøer, som vi tilbyder børnene, men der vil også være plads til at gå på opdagelse og lege frit. Eftermiddagens leg, kan både foregå inde og ude på vores dejlige legeplads.

Kl.: 15:30 slår vi os sammen med børnehaven.

Børnehaven

Om morgenen opstiller vi læringsmiljøer, hvor børnene fx kan tegne, være kreative, lave puslespil, læse i bøger eller lege med de legesager vi har på de stuer, der er åben. Kl. 09.00 deler børnehavegrupperne sig op på hver sin stue.

Kl. 9.00 er der morgensamling, hvor vi bl.a. arbejder med fællesskabet, børnenes sproglige kompetencer, og bruger billeder til at skabe overblik over hverdagens aktiviteter, og hvilke børn der er i børnehaven i dag. Ved hjælp af billedkort med tekst, lærer børnene ugedagene og månedernes navne og vi snakker om, hvordan vejret er. Vi inddrager månedens tema i samlingen, der kan fx indgå en sang, en leg, eller andet.

Efter morgensamling starter formiddagens aktiviteter op. Vi arbejder ud fra en ugeplan, hvor børnene er delt op i mindre grupper hele ugen. På denne måde kan vi arbejde med børnenes nærmeste udviklingszone, og tilrettelægge aktiviteter ud fra det enkelte barns behov. Her kan vi have fokus på sprog, sociale kompetencer, motorisk udvikling mm.

Efter frokost går vi på legepladsen og de børn, der har behov for det, får en middagslur. Vi arbejder med at opstille læringsmiljøer, som kan understøtte børnenes leg og udvikling. Vi har fokus på, at de voksne placerer sig på legepladsen ud fra børnenes perspektiv, så vi kan være en aktiv del af børnenes leg og guide dem, der er brug for støtte og vejledning.

Ca. kl. 14 spiser børnene deres medbragte madpakker i vores madpakke café, vi skaber et roligt miljø, så børnene på skift kan spise deres madpakker, og få en rolig stund i løbet af dagen.

Resten af eftermiddagen, går med leg, aktiviteter og tydelige, trygge, nærværende læringsmiljøer.

Tirsdag har vi ude dag, det kan fx være bål, gå på opdagelse i dyrelivet eller udforske vores motoriske kunnen, ved fx at løbe op og ned på vores bakker på legepladsen.
Om torsdagen arbejder vi med grupper på tværs, hvor børnene er opdelt i aldersgrupper på tværs at huset.

Vi har med jævne mellemrum temauger, hvor børn og voksne kan være opdelt på tværs af alder og grupper.

Vores køkkendame laver frokost til os hver dag.

Vi har produktionskøkken i ÆlleBælle, Torvevænget 5C. Her huserer vores dygtige køkkendame, som laver dejlig, alsidig og økologisk mad til børnene hver dag til frokost, til alle 3 afdelinger på Torvevænget. 

Til eftermiddagsmad skal børnene have en madpakke med.

Hver tirsdag laver vi bålmad sammen med de ældste børnehavebørn til hele børnehavegruppen. Vuggestuen får mad fra køkkenet. Når vi igen må blande børnene er de ældste vuggestuebørn med på til at spise bålmad på legepladsen sammen med børnehaven.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Vi har forældresamtaler af 30 minutters varighed, ca. 3 måneder efter opstart i afdelingen, når barnet er på vej mod 3 år, når barnet fylder 4 år og når barnet er på vej til skole. Det er altid muligt at aftale flere samtaler, hvis der er behov for det.

 Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.