Gå til hovedindhold

Børnehuset Hoppeloppen

Velkommen til Børnehuset Hoppeloppen. Krop og bevægelse kan betragtes som et redskab til at erobre verden, og det vil vi gerne skabe gode rammer for.

 • Læs op

Indhold

  Ifølge hjerneforsker Keld Fredens er bevægelse og handling så fundamentalt for børn, at man kan sige, at børn tænker med kroppen.

  I Hoppeloppen har vi børn i alderen 0 - 6 år fordelt på to børnehavegrupper og to vuggestuegrupper. 

  Vi har stor fokus på at skabe en hverdag med de bedst mulige betingelser for børnenes trivsel og udvikling. Det gør vi bl.a. ved at møde børnene på en anerkendende og imødekommende måde, så de føler sig set og hørt, og ved at have en tydelig og overskuelig struktur på hverdagen.

  Sådan ser her ud

  Indenfor har vi fire grupperum, to vuggestuegrupper i den ene ende og to børnehavegrupper i den anden ende af huset. I midten af huset har vi et fællesrum og et mindre køkken. Her er også børnehavens fællesgarderobe. Vuggestuen har garderobe ved deres respektive grupperum. 

  Vi har desuden et motorikrum, som bruges af både vuggestuen og børnehaven.

  Udenfor har vi en stor og varieret legeplads med mange træer og skrænter.  Vi har et bålområde med bålhus og ildsted, som vi benytter flittigt. Børnehaven laver bålmad hver tirsdag.

  Forrige Næste

  Medarbejdergruppen består af en pædagogisk leder, 6 pædagoger, en pædagogisk assistent og 4 pædagogmedhjælpere. Vi har tre krop-og bevægelsesvejledere og en sprogpædagog blandt medarbejderne.

  Vi deler så vidt muligt børnene op i mindre grupper for at opnå tættere nærvær mellem barn og voksen.

  Vuggestuen

  Institutionen åbner kl. 6.30. Vi forsøger at skabe en hyggelig stemning omkring den tidlige morgenmad. Der er morgenmad indtil kl. 7.15 for de børn, der har brug for det. Morgenmaden består af havregrød eller havregryn.

  En typisk dag i vuggestuen starter med, at de to grupper er sammen indtil ca. kl. 8.00. Herefter deler vi os, og kl. 9.00 har vi samling, hvor vi siger goddag til hinanden, tæller om alle er her, synger lidt og spiser lidt brød og frugt. Herefter går vi i gang med dagens aktiviteter, og som regel er der en lille gruppe, der går på tur.

  Kl. 10.30 spiser vi frokost, og så bliver børnene puttet til middagslur. Børnene sover enten ude eller inde i barnevogne eller krybber. Børnene sover, til de vågner af sig selv, vi vækker så vidt muligt ikke børnene. De mindste vuggestuebørn følger deres egen spise- og soverytme, indtil de overgår til én lur.

  Når børnene er stået op efter middagsluren, spiser de eftermiddagsmadpakke, og eftermiddagen går med leg enten ude eller inde. Kl. 16 slår vi os sammen med børnehaven.

  Børnehaven

  Institutionen åbner kl. 6.30. Vi forsøger at skabe en hyggelig stemning omkring den tidlige morgenmad. Der er morgenmad indtil kl. 7.15 for de børn, der har brug for det. Morgenmaden består af havregrød eller havregryn.

  Vi etablerer legeområder, hvor børnene kan tegne, lave puslespil, læse i bøger eller lege med de legesager vi har på den stue, der er åben. Kl. 8.00 deler børnehavegrupperne sig op på hver sin stue.

  Kl. 9.00 er der, de fleste dage, morgensamling. Til samling arbejder vi med de sproglige kompetencer. Vi bruger navnekort, hvor børnene lærer at genkende deres eget og de øvrige børns navne og til at tælle antallet af børn. Ved hjælp af billedkort med tekst, lærer børnene ugedagenes og månedernes navne og vi snakker om, hvordan vejret er. Andre temaer til samling kan f.eks. være ugens fugl, ugens sang eller lign. Krop og bevægelse indgår også i samlingsstunden.

  Efter morgensamling starter formiddagens aktiviteter op. Mandag er turdag for de Røde Lopper, og onsdag er turdag for de Blå Lopper. Tirsdag er båldag for alle, hvor de ældste børn er med til at lave mad på bål. Om torsdagen har vi Krop og Bevægelses-aktiviteter på tværs af huset. Både børn og voksne er opdelt i tre grupper. Børnene er opdelt efter alder. Om fredagen er der fællessamling for begge grupper og de ældste vuggestuebørn. 

  Vi har med jævne mellemrum temauger, hvor børn og voksne kan være opdelt på tværs af alder og grupper.

  Ca. kl. 11 spiser vi frokost, som er tilberedt i vores fælles produktionskøkken på Torvevænget 5C. Om tirsdagen har vi båldag, hvor børnene er med til at forberede og tilberede maden.

  Efter frokost går vi på legepladsen og de børn, der har behov for det, får en middagslur.

  Ca. kl. 14 spiser børnene deres medbragte madpakker, og resten af eftermiddagen går med aktiviteter og leg enten ude eller inde.

  Vi lukker kl. 17.00 (fredag kl. 16.30).

  Vi har produktionskøkken i ÆlleBælle, Torvevænget 5C. Her huserer vores dygtige køkkendame, som laver dejlig, alsidig og økologisk mad til børnene hver dag til frokost, til alle 3 afdelinger på Torvevænget. 

  Til eftermiddagsmad skal børnene have en madpakke med.

  Hver tirsdag laver vi bålmad sammen med de ældste børnehavebørn til hele børnehavegruppen. Vuggestuen får mad fra køkkenet. Når vi igen må blande børnene er de ældste vuggestuebørn med på til at spise bålmad på legepladsen sammen med børnehaven.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Vi har forældresamtaler af 30 minutters varighed, ca. 3 måneder efter opstart i afdelingen, når barnet er på vej mod 3 år, når barnet fylder 4 år og når barnet er på vej til skole. Det er altid muligt at aftale flere samtaler, hvis der er behov for det.

   Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Sidst opdateret: 13. marts 2024